Ξένες γλώσσες για ενήλικες

Ποιοτικές υπηρεσίες εκμάθησης ξένων γλωσσών

Στα τμήματα των ενηλίκων δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή. Οι επιλογές είναι πολλές, τα επίπεδα είναι πολλά και ο χρόνος που διαθέτουν ελάχιστος. Στους ενήλικες υπάρχει μεγάλη ευελιξία στις ώρες που γίνεται το μάθημα και μεγάλη προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν. Τα μαθήματα είναι εβδομαδιαία, με εργασία στο σπίτι και στην εξολοκλήρου υποστήριξη από όλο το προσωπικό του φροντιστηρίου. Ένας ενήλικας μπορεί να ξεκινήσει από το μηδέν και με στόχο την προετοιμασία για απόκτηση οποιουδήποτε πτυχίου, μέχρι και το να κάνει μάθημα απλά και μόνο για να βελτιώσει την επικοινωνία του. Τα μαθήματα προσφέρονται και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας apeiro-edu.gr.