Πρόγραμμα χειμερινών μαθημάτων

Α’ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες/εβδομάδα
Μαθηματικά 3
Γλώσσα – Λογοτεχνία 2
Αρχαία 2
Φυσική 1
Βιολογία 1
Σύνολο 9
Β’ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες/εβδομάδα
Μαθηματικά 3
Γλώσσα – Λογοτεχνία 2
Αρχαία 2
Φυσική 1
Χημεία 1
Βιολογία 1
Σύνολο 10
Γ’ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες/εβδομάδα
Μαθηματικά 3
Γλώσσα – Λογοτεχνία 2
Αρχαία 3
Φυσική 1
Χημεία 1
Βιολογία 1
Σύνολο 11
Α’ Λυκείου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες/εβδομάδα
Γλώσσα – Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα 2,5
Γεωμετρία 1,5
Φυσική 2
Χημεία 2
Αρχαία 2
Σύνολο 12
Α’ ΕΠΑΛ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες/εβδομάδα
Γλώσσα – Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
Σύνολο 5
Β’ ΕΠΑΛ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες/εβδομάδα
Γλώσσα – Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
Σύνολο 5
Β’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες/εβδομάδα
Γλώσσα – Λογοτεχνία 2
Αρχαία προσανατολισμού 3
Λατινικά 2
Άλγεβρα γενικής 2
Σύνολο 9
Β’ Λυκείου Θετικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες/εβδομάδα
Γλώσσα – Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά προσανατολισμού 3
Φυσική προσανατολισμού 2
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
Φυσική 2
Χημεία 1
Σύνολο 13
Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες/εβδομάδα
Έκθεση – Λογοτεχνία 3
Αρχαία  προσανατολισμού 4
Ιστορία  προσανατολισμού 2
Λατινικά  προσανατολισμού 2
Σύνολο 11
Γ’ Λυκείου Θετικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες/εβδομάδα
Έκθεση – Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά προσανατολισμού 5
Φυσική προσανατολισμού 4
Χημεία  προσανατολισμού 4
Σύνολο 16
Γ’ Λυκείου Σπουδών Υγείας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες/εβδομάδα
Έκθεση – Λογοτεχνία 3
Φυσική προσανατολισμού 4
Χημεία  προσανατολισμού 4
Βιολογία προσανατολισμού 4
Σύνολο 15
Γ’ Λυκείου Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες/εβδομάδα
Έκθεση – Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά προσανατολισμού 5
Α.Ε.Π.Π. 3
Α.Ο.Θ. 3
Σύνολο 14
Γ’ ΕΠΑ.Λ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες/εβδομάδα
Έκθεση – Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα 3
1ο μάθημα ειδικότητας 2
2ο μάθημα ειδικότητας 2
Σύνολο 9